Băng trán chạy bộ 2XU ignition Headband

2XU
Mới
Thoáng khí nhanh khô , tạo sự thoải mái khi chạy
319,000₫ 319,000₫

Được thiết kế để tránh tóc bạn che mất khuôn mặt , thoáng khí và nhanh khô để tạo sự thoải mái thuận tiện khi chạy .